Zamawiam CV

Jakie są najważniejsze cechy dobrego listu motywacyjnego?

„Czym jest list motywacyjny?”, „Jak napisać list motywacyjny?” – te pytania zapewne każdy z nas kiedyś sobie zadawał. List motywacyjny to najczęściej załącznik do CV, w którym możesz napisać o swoich osiągnięciach, a także bardziej szczegółowo odwoływać się do informacji zawartych w swoim życiorysie zawodowym. Powinny się w nim znaleźć informacje, które doceni potencjalny pracodawca i stwierdzi, że jesteś najlepszym kandydatem. Umieść w nim swoje mocne strony i dostosuj je do konkretnej oferty pracy. Listy motywacyjne kiedyś były wymagane w praktycznie każdym procesie rekrutacji. Dziś jest to nieco rzadsze, jednak wciąż spotykane zjawisko. Jak zatem napisać dobry list motywacyjny?

Jak powinien wyglądać dobry list motywacyjny?

Rozpocznij list motywacyjny od swoich danych osobywych, kontaktowych, adresu zamieszkania. Dodaj również datę napisania listu wraz z miejscowością w prawym górnym rogu, a także dane kontaktowe odbiorcy, jeśli są dostępne – bardzo ważne jest to, do kogo kierujesz list motywacyjny. Następnie użyj zwrotu grzecznościowego, np. „szanowny panie/szanowna pani”. Jeśli nie wiesz, na rekrutera jakiej płci trafisz – najbezpieczniejszym rozwiązanien jest stosowanie zwrotu „Szanowni Państwo”.

W pierwszym akapicie przedstaw się, nawiązując do konkretnej oferty pracy lub działu, do którego aplikujesz. Wyraź swoje zainteresowanie i entuzjazm wobec danej firmy i stanowiska. Przyszły pracodawca powinien wiedzieć, na jakie stanowisko został przesłany list motywacyjny i czego będzie dotyczyć jego treść, dlatego nie zapomnij o tym, że w tej części listu powinnaznaleźć się także nazwa stanowiska.

Rozwinięcie listu motywacyjnego powinno być jego najobszerniejszą częscią. Panuje przekonanie, że musi być krótkie i zawierać kilka zdań, jednak nie jest to prawda. By dostać się do wymarzonej pracy, musisz się wyróżnić, rywalizując z innymi kandydatami. Powinienieś przeanalizować informacje zawarte w ogłoszeniu, przeczytać swoje CV i zastanowić się, jak możesz napisać list motywacyjny, by dobrze pokazać się w oczach potencjalnego pracodawcy. Dobry list motywacyjny to taki, który zapewni Ci pracę. Przedstaw w jego treści swoją historię zawodową, nawiązując do CV. Wymień kluczowe osiągnięcia i obowiązki, które możesz połączyć z umiejętnościami popartymi przykładami. Dopasuj je pod dane stanowisko i wymagania pracodawcy. Doświadczenie zawodowe to pierwsze, co zwraca uwagę rekrutera, dlatego to właśnie na nim warto się skupić. Pamiętaj, że piszesz do konkretnej osoby, rekrutera lub bezpośrednio pracodawcy. Dokument powinien być wartościowy – tak samo jak CV. Cechą dobrego listu motywacyjnego jest to, że nie ma w nim przysłowiowego „lania wody”. Możesz wpomnieć o znajomości języków obcych, np. języku angielskim, określić cechy charakteru, które zaimponują przyszłemu pracodawcy i omówić swoje osiągnięcia, które także warto zamieścić w CV.

Treść powinna zawierać około 150 słów, ale samych konkretów. Nie warto pisać na siłę ogólników lub rzeczy, których nie jesteś w stanie udowodnić. Taka kandydatura zostanie odrzucona. Możesz opisać trochę umiejętności twardych, miękkich, wymienić kilka obowiązków z poprzedniego zatrudnienia oraz wyrazić chęć dalszego rozwoju. Wszystko to otoczone Twoimi kompetencjami i informacjami z doświadczenia zawodowego.

Większość kandydatów traktuje list motywacyjny jako coś przestarzałego i niepoważnego. Jednak jeśli jest on wymagany, to warto sprawić, by był jak najbardziej profesjonalny i zachęcający do spotkania w dalszych etapach rekrutacji.

Zatem w tej części przedstaw swoje najważniejsze umiejętności, osiągnięcia i doświadczenie zawodowe, które są istotne dla danego stanowiska. Wykorzystaj konkretne przykłady, które ilustrują Twoje kompetencje i sukcesy.

Wskaż, dlaczego chciałbyś pracować w danej firmie i jak Twoje umiejętności i doświadczenie odpowiadają wymaganiom oferty pracy. Odwołaj się do informacji zawartych na stronie internetowej firmy lub w opisie stanowiska – mówiąc wprost, udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko.

Wyraź swoją motywację do pracy na danym stanowisku oraz pasję, którą masz wobec dziedziny, w której chcesz pracować. Pokaż, że jesteś zaangażowany i gotowy na wyzwania, jakie niesie za sobą oferta pracy.

W ostatnim akapicie podsumuj swoje oczekiwania wobec oferty pracy oraz wyraź nadzieję na możliwość spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Podziękuj za poświęcony czas i wyraź gotowość do przedstawienia dodatkowych dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV czy referencje. Dokument powinien zawsze posiadać krótkie podsumowanie/zakończenie, w którym wyrażasz chęć spotkania, np. „z przyjemnością spotkam się z Państwem osobiście” lub „na więcej pytań chętnie odpowiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej”.

Zakończ list motywacyjny przyjaznymi słowami i podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem. Pamiętaj o tym, by zawrzeć zwrot grzecznościowy, jak np. „z wyrazami szacunku” czy „z poważaniem”. Jeśli aplikujesz elektronicznie, podpis może być napisany komputerowo. Jednak w przypadku, gdy list motywacyjny będziesz przekazywać osobiście/pocztą, zadbaj, by podpis był odręczny. Stosuj tę zasadę w obu pismach – także w CV.

Jak napisać profesjonalny list motywacyjny?

Wykorzystaj profesjonalny format, który posiada wszystko, co powinien zawierać list motywacyjny. Wzory listów motywacyjnych są szeroko dostępne w Internecie. Upewnij się, że list motywacyjny ma czytelną strukturę, składającą się z wprowadzenia, kilku akapitów i zakończenia.

Panuje przekonanie, że stworzenie dokumentu w Wordzie jest wystarczające. W większości przypadków tak, jednak wiele osób zapomina, że taki tekst należy sformatować. Rekruter zazwyczaj widzi tekst w punktach lub pisany ciągiem wyrównany do lewej strony. Zadbaj o to, by data i miejscowość były w prawym górnym rogu, dane kontaktowe po lewej stronie, a odbiorca po prawej. Następnie treść powinna zostać wyjustowana. Schludny układ listu motywacyjnego, po którym łatwo się poruszać na pewno zostanie pozytywnie odebrany przez rekrutera. Microsoft Word jest bardzo dobrym oprogramowaniem do tworzenia tego typu dokumentu, gdyż pozwala na wychwycenie wszelkich błędów ortograficznych, a z odpowiednimi wtyczkami nawet błędów stylistycznych oraz umożliwia dostosowywanie listu pod dane stanowisko.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.

Gotowe szablony listu motywacyjnego

Możesz skorzystać z gotowego szablonu listu motywacyjnego, których znajdziesz całe mnóstwo w Internecie. Microsoft Word również oferuje darmowe i łatwe w edycji układy listu. Jeśli posiadasz CV, które wyróżnia się swoim wyglądem, możesz dodatkowo połączyć styl CV ze stylem listu motywacyjnego, jednak zadbaj o to, by był on czytelny. Z reguły ten dokument zawiera bardziej „zbitą” treść, dlatego bardzo ważne jest, by rekruter był w stanie ją łatwo odczytać.

Jak stworzyć dobry list motywacyjny?

Przed rozpoczęciem pisania listu motywacyjnego, starannie przeanalizuj ofertę pracy i zrozum wymagania i oczekiwania pracodawcy. Dowiedz się również jak najwięcej o firmie i jej kulturze, aby dostosować swoje pismo do jej wartości i misji.

Twój list motywacyjny powinien mieć odpowiednią strukturę. Zazwyczaj składa się z wprowadzenia, trzech głównych akapitów i zakończenia. Jest to standardowy wzór dokumentu, oficjalnego pisma czy każdego listu, który kiedykolwiek z pewnością wysyłałeś.

Dobry list motywacyjny ma motywować

Wyraź swoją pasję i motywację do pracy na tym stanowisku. Wyjaśnij, dlaczego jesteś zainteresowany konkretną branżą lub dziedziną, jakie osiągnięcia i cele zawodowe posiadasz oraz jak twoje umiejętności i doświadczenie mogą przyczynić się do rozwoju firmy. Wczuj się w rolę rekrutera i zastanów się, co może przydać się na konkretnym stanowisku w oczach pracodawcy.

W liście motywacyjnym umieść konkretne przykłady

Przedstaw konkretne przykłady, które ilustrują twoje umiejętności i doświadczenie związane z wymaganiami stanowiska. Możesz opowiedzieć o projektach, osiągnięciach, sukcesach lub sytuacjach, w których pokazałeś swoje umiejętności w sposób praktyczny. Jest to główny sens tego dokumentu – pokazać potencjalnemu pracodawcy, że posiadasz silne kompetencje, które potrafisz wykorzystywać w określonych warunkach (najlepiej takich, które widnieją w ofercie pracy).

Personalizacja listu motywacyjnego

Spersonalizuj list motywacyjny, odnosząc się do konkretnych informacji o firmie, jej celach i wartościach. Pokaż, że zrobiłeś research i jesteś świadomy tego, czego firma szuka u kandydatów. Ułatwi Ci to stworzenie dobrego wrażenia, a taki profesjonalny dokument pomoże Ci przejście do kolejnego etapu rekrutacji. Korzystaj ze zwrotów typu „w państwa firmie”, „w państwa zespole” itp., by wywrzeć wrażenie, że to właśnie np. kierownik działu rekrutacji jest osobą, do której piszesz.

Skup się na kompetencjach w liście motywacyjnym

Zakończ list motywacyjny podsumowaniem swoich najważniejszych kompetencji i wyrażeniem gotowości do dalszej rozmowy. Na każdym kroku podkreślaj Twoje kompetencje wynikające z doświadczenia zawodowego i cech charakteru. Dokumenty aplikacyjne powinny właśnie na tym się skupiać – w treści listu motywacyjnego i CV nie uwzględnia się życia prywatnego, nie bez powodu na CV mówi się życiorys zawodowy.

Błędy w liście motywacyjnym

Większość kandydatów popełnia błąd, pisząc ogólnikowe listy motywacyjne, które nie są dostosowane do konkretnej firmy i oferty pracy. Unikaj używania standardowych szablonów i staraj się spersonalizować swój list, odnosząc się do konkretów i wymagań na danym stanowisku.

Niezrozumiały lub chaotyczny układ listu motywacyjnego może sprawić, że rekruter szybko straci zainteresowanie. Upewnij się, że twój list ma czytelną strukturę, składającą się z wprowadzenia, kilku głównych akapitów i zakończenia. Używaj również odpowiednich nagłówków i akapitów, aby ułatwić czytanie i mieć większe szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

biznesowa wizytowka

Dobry list motywacyjny jako uzupełnienie CV

List motywacyjny nie powinien być jedynie powtórzeniem informacji z twojego CV, powinien je zawierać, ale ponadto rozwijać. Skup się na prezentowaniu swojej motywacji, pasji, umiejętności i doświadczenia, które mają związek z ofertą pracy. Wprowadź nowe i dodatkowe informacje, które mogą wzbogacić twój profil jako kandydata. To główny sens listów motywacyjnych.

Staraj się zachować umiar w długości listu motywacyjnego. Rekruterzy mają ograniczony czas i chcą przeczytać treść, która jest zwięzła, ale jednocześnie przekonująca. Skróć swoje zdania i usuń zbędne informacje, aby utrzymać list na jednej stronie A4.

Ortografia, gramatyka i stylistyka w liście motywacyjnym

Niezależnie od tego, jak dobrze przedstawisz swoje umiejętności i doświadczenie, błędy ortograficzne i gramatyczne mogą zaszkodzić twojej wiarygodności. Starannie sprawdź list motywacyjny, korzystając z narzędzi do sprawdzania pisowni i poproś kogoś innego o przeczytanie i korektę. Dobrym sposobem jest pisanie treści listu motywacyjnego w oprogramowaniu, które weryfikuje błędy ortograficzne, jak np. Microsoft Word. Poproszenie kogoś o przeczytanie listu motywacyjnego ma na celu wychwycenie wszelkich powtórzeń, błędów składniowych, stylistycznych i gramatycznych. Zadbaj o to, by list motywacyjny był płynny i łatwy w odbiorze. Dobry list motywacyjny czyta się jak pewnego rodzaju proste opowiadanie.

Jak napisać list motywacyjny, który nie jest ogólny?

Unikaj używania zbyt ogólnikowych stwierdzeń, które nie wnoszą konkretnej wartości. Zamiast tego, przedstaw konkretne przykłady i osiągnięcia, które ilustrują twoje umiejętności i sukcesy w kontekście pracy, do której aplikujesz. Nawiązuj do informacji w Twoim CV, a list motywacyjny powinien być ich rozwinięciem lub uzupełnieniem.

Wielu kandydatów zapomina o pokazaniu swojego zainteresowania i wiedzy na temat konkretnej firmy. Przed napisaniem listu motywacyjnego dokładnie dowiedz się o wartościach, misji, produktach/usługach i kulturze organizacyjnej firmy, abyś mógł spersonalizować swoje pismo i pokazać, dlaczego chcesz pracować właśnie tam. Stosuj te same zasady, które stosujesz podczas pisania CV.

Jak pisać listy motywacyjny - skromnie czy z pewnością siebie?

Istotne jest znalezienie równowagi między wyrażaniem pewności siebie a unikaniem nadmiernej skromności. Unikaj przesady w obie strony. Staraj się być pewnym swoich umiejętności i osiągnięć, ale jednocześnie nie przekraczaj granic i nie wydawaj się arogancki, próbując na siłę być lepszym od innych. Wyraź chęć rozwoju, jednocześnie podkreślając Twoje najważniejsze kompetencje. Dobry list motywacyjny powinien być wyważony.

Ton listu motywacyjnego powinien być profesjonalny, ale jednocześnie dostosowany do danej firmy i kultury organizacyjnej. Jeśli nie jesteś pewien, kim jest kierownik działu rekrutacji lub nie wiesz, do kogo piszesz oraz nie znasz specyfiki pracy w firmie, warto jest napisać dobry list motywacyjny w sposób bezpieczny, czyli formalny, ale jednocześnie nieprzesadnie poważny. Unikaj zbytniej formalności, która może sprawić, że list stanie się sztywny i nieinteresujący. Dopasuj swój ton do oczekiwań firmy, ale zachowaj profesjonalizm. Unikaj kolokwializmów, wulgaryzmów i potocznego języka, jednak nie przesadzaj z wyszukanymi frazesami. Oczywiście wszystko zależy od specyfiki firmy, do której aplikujesz. List motywacyjny będzie inaczej brzmiał, jeśli będziesz kierował go do kancelarii prawnej lub oddziału bankowego, a jeszcze inaczej, jeśli będziesz aplikował do nowego startupu z młodym i energicznym zespołem w branży rozrywkowej czy marketingowej.

Unikaj błędów językowych w liście motywacyjnym

Niezależnie od tego, jak dobrze napisałeś list motywacyjny, zawsze należy go sprawdzić pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Warto poprosić kogoś o weryfikację. Staraj się poprawiać sformułowania, aby uzyskać bardziej klarowne i precyzyjne zdania. Błędy mogą wpływać negatywnie na odbiór twojego listu.

Podsumowanie

Pisanie profesjonalnego listu motywacyjnego jest ważnym elementem skutecznej aplikacji o pracę, jeśli jest on wymagany. Dostosuj swój list motywacyjny do konkretnej oferty i firmy. Dowiedz się o wartościach, produktach, usługach i kulturze organizacyjnej , aby spersonalizować treść listu i pokazać, dlaczego chcesz pracować właśnie w danym zespole.

Dobry list motywacyjny powinien mieć czytelną strukturę, zaczynając od wprowadzenia, prezentując kluczowe punkty w odpowiednich akapitach, a kończąc podsumowaniem i prośbą o rozmowę. Używaj akapitów i odstępów, aby ułatwić czytanie.

Skoncentruj się na tym, co najbardziej pasuje do oferty pracy i jak możesz przyczynić się do sukcesu firmy. Unikaj pisania o nieistotnych doświadczeniach lub umiejętnościach, które nie są związane z wymaganiami pracy. Pamiętaj o długości – dobry list motywacyjny powinien zawierać się na jednej stronie A4.

Wspieraj swoje twierdzenia konkretnymi przykładami, które ilustrują twoje umiejętności, osiągnięcia i pozytywne wyniki. Unikaj ogólnych deklaracji bez poparcia ich konkretnymi faktami. Możesz śmiało rozwijać informacje z CV lub do nich nawiązywać.

Pokaż swoje zainteresowanie i entuzjazm wobec konkretnej firmy i oferty pracy. Wspomnij o tym, co Cię zainteresowało, jakie osiągnięcia firmy Ci imponują i dlaczego uważasz, że jest to miejsce, w którym chcesz pracować i rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Sprawdź list pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Popraw sformułowania, aby uzyskać bardziej klarowne i precyzyjne zdania. Dobry list motywacyjny nie przyniesie efektu, jeśli będzie zawierał błędy językowe.

Pamiętaj, że dobrze napisany i spersonalizowany list motywacyjny może znacznie zwiększyć twoje szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Poświęć czas na jego przygotowanie i unikaj najczęstszych błędów, aby zaprezentować siebie w jak najlepszym świetle.

Wierzymy, że teraz już wiesz, jak pisać list motywacyjny, a nasz artykuł pomoże Ci go przygotować w sposób profesjonalny. Pamiętaj o tym, że to przede wszystkim CV jest kluczowym aspektem każdej rekrutacji, Twoją biznesową wizytówką, a list motywacyjny powinien być jego uzupełnieniem. Pamiętaj o tym, że dobry list motywacyjny podkreśla jednocześnie Twoje motywacje do pracy na danym stanowisku, a także motywuje rekrutera do zaproszenia Cię na dalszy etap rekrutacji.

Jeśli nie mógłbyś sobie poradzić z listem motywacyjnym – służymy pomocą. Możesz przeczytać nasze inne artykuły lub po prostu się z nami skontaktować.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.