Zamawiam CV

Jakie kompetencje powinno się wymienić w CV?

W ostatnich latach nie tylko kompetencje zawodowe są bardzo doceniane przez pracodawców – także umiejętności w CV, które powinny odnosić się do konkretnego stanowiska – na tym polega sztuka. By pokazać w czym jesteś dobry. Tak przygotowane dokumenty aplikacyjne z pewnością zwrócą  uwagę potencjalnego pracodawcy i zwiększają szansę na rozmowę kwalifikacyjną.
Proste? Niby tak, jednak sporo osób nie wie jakie kompetencje powinno się wymienić w CV.

CV umiejętności

Zanim wyjaśnimy dokładnie jakie kompetencje powinno się wymienić w CV, dowiedz się, czym są umiejętności. To wrodzone lub nabyte kompetencje (miękkie i twarde), które stosujesz w życiu społecznym i zawodowym. W swoim dokumencie CV sporządzasz tę samą listę umiejętności, która trafia do każdego rekrutera? To błąd. Z pewnością jesteś świadomy swoich kompetencji, ale właściwe ich określenie i dostosowanie do danego zawodu  przybliży Cię do rozmowy rekrutacyjnej i zaciekawi potencjalnego pracodawcę.

Rekruterzy doceniają konkretnie sporządzoną listę umiejętności do cv, ponieważ pokazujesz w ten sposób, co możesz zaoferować pracodawcy. Warto też mieć na uwadze dodatkowe umiejętności.
Pamiętaj, by nie ponieść się zbytnio wyobraźni, bowiem umiejętności do cv muszą być napisane konkretnie, zwięźle i przede wszystkim powinny być zgodne z prawdą.

Jakie umiejętności wpisać do CV?

W sekcji CV umiejętności powinny się znaleźć kompetencje wymagane na konkretnym stanowisku, na jakie aplikujesz, które są kluczowe do wykonywania określonej pracy.  W ofercie pracy jest napisane dokładnie, co powinieneś umieć. Możesz także przejrzeć inne oferty pracy na podobne stanowisko – pomoże to opisać umiejętności. Dobre CV odnosi się do wymagań pracodawcy. Na początku listy umiejętności w CV  powinny się znaleźć kompetencje twarde,  potem  pozostałe. Umiejętności muszą odpowiadać rzeczywistości czyli lepiej nie wpisywać umiejętności do cv, których nie posiadasz.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.

Rodzaje umiejętności

By poprawnie opisać umiejętności do cv, należy wiedzieć, że kompetencje dzielimy na:
– umiejętności miękkie
– umiejętności twarde.

Taki podział stosowany jest od lat, a kompetencje i umiejętności rozumiemy również jako zakres wiedzy i postaw nabytych podczas kariery zawodowej i życia prywatnego. Oprócz kompetencji specyficznych dla danej firmy, ważne są te indywidualne – umiejętności miękkie, bowiem mają wpływ na współpracę i relacje w firmie.

Samo określenie kompetencje to temat dość płynny, pod którym mieści się wiele cech,  zdolności czy umiejętności właśnie. Dlatego też stworzono określenie trójkąt kompetencyjny, wprowadzające pewien ład terminologiczny, a kryją się za tym pojęciem trzy cechy opisujące kompetencje – zdolności, postawy i wiedza.

Kompetencje miękkie w CV

Umiejętności miękkie to często wrodzone i indywidualne cechy charakteru, które mają wpływ na jakość współpracy z Tobą i choć mają znaczenie na wielu stanowiskach, nie nadużywaj umiejętności miękkich w CV. Pewne cechy psychofizyczne wpływają na relacje z innymi oraz na sposób wykonywania zadań. Choć należy bardzo mocno podkreślić, że kompetencje zawodowe w postaci tych umiejętności miękkich również (a czasami przede wszystkim) się nabywa. To można zrobić!

Umiejętności miękkie

Jeśli nie posiadasz jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, wiedz że oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji miękkich są duże.  Wiele zwolnień w zakładach pracy spowodowanych jest konfliktami, brakiem kultury czy niedopasowaniem do zespołu. Pracodawcy także zatrudniają osoby bez doświadczenia, jednak takie, które odznaczają się charyzmą, wysoką motywacją i chęcią nauki. Dzięki kompetencjom miękkim, są w stanie nauczyć się wielu rzeczy, także technicznych i odnosić sukcesy. Wykorzystaj swoje atuty! Zatem jakie miękkie umiejętności wpisać w cv?

Przykłady umiejętności miękkich:
– Wysoka kultura osobista;
– Rozwinięte zdolności organizacyjne;
– Zdolność analitycznego myślenia;
– Kreatywność;
– Skuteczne radzenie sobie ze stresem;
– Odpowiednie wyznaczania celów.

Przygotowując listę umiejętności miękkich uwzględnij to, że dzielą się one na: umiejętności społeczne oraz umiejętności komunikacyjne.

Poziom kompetencji społecznych decyduje o ogólnej jakości wykonywanych zadań. To umiejętność odnalezienia się w nowych sytuacjach, szybka adaptacja oraz zaangażowanie w podejmowane działania.

Przykładowe umiejętności społeczne:
– Rozwinięta inteligencja emocjonalna;
– Szybka umiejętność adaptacji;
– Wysoka kultura osobista.

Umiejętności komunikacyjne

Określają zdolność funkcjonowania w grupie, przekazywania myśli i umiejętność przekonywania do swoich racji. Taka osoba precyzyjnie przekazuje komunikaty i potrafi słuchać drugiej strony. Kompetencje te ułatwiają codzienną pracę, dzięki nim jesteś bardziej zmotywowany i zaangażowany. Jeśli masz umiejętność bycia liderem i zastanawiasz się jakie umiejętności wpisać w cv, będą to także zdolności przywódcze, które idealnie wpasowały się w grupę kompetencji komunikacyjnych. Wykazywanie cech przywódczych i efektywna komunikacja to znak dla pracodawcy, że jesteś idealnym kandydatem na stanowisko kierownicze.

Przykłady umiejętności komunikacyjnych:
Umiejętność przekonywania;
– Bardzo dobra współpraca w zespole;
– Bezproblemowa praca zespołowa;
– Łatwość nawiązywania kontaktów;
– Skuteczność rozwiązywanie konfliktów.
– Umiejętność współpracy.

Pracodawcy cenią sobie szczególnie pewną grupę kompetencji miękkich przydatnych w każdej branży, ponieważ wpływają one pozytywnie na sposób realizacji zadań i relacji w firmie. Są to umiejętności określane jako cechy dobrego pracownika. Twierdzi się, że bez tych predyspozycji trudno jest realizować zadania zawodowe i tworzą one swego rodzaju tandem. Jakie predyspozycje wrodzone powinno się wymienić w CV? Podpowiadamy – znajdują się w tej grupie następujące cechy:

Przykłady
– Umiejętność pracy w zespole
– Umiejętność prowadzenia negocjacji
– Radzenie sobie ze stresem
– Efektywna komunikacja
– Łatwość rozwiązywania problemów
– Skuteczne prowadzenie negocjacji

Umiejętności twarde

Pora wyjaśnić czym są umiejętności twarde – to inaczej umiejętności zawodowe nabyte w toku kariery zawodowej i procesie edukacji.  Lista umiejętności twardych jest bardzo długa i jest ściśle związana z doświadczeniem zawodowym. Zatem to, jakie kompetencje powinno się wymienić w CV zależy przede wszystkim od stanowiska na jakie aplikujesz. Tak przejrzyście skonstruowana sekcja umiejętności pozwoli pracodawcy mądrze przydzielać zadania. Nikt nie rodzi się z umiejętnością programowania czy znajomością Excela, te kompetencje nabywamy. Ich cechą jest mierzalność i zmienność, zatem jeśli poniesie Cię fantazja w CV, rekruter szybko to zweryfikuje.

biznesowa wizytowka

Jakie kompetencje powinno się wymienić w CV?

Umiejętności twarde budzą zwykle dodatkowe pytania osoby rekrutującej, która czasem może poprosić Cię o ich potwierdzenie. W przypadku kasjerki, obsługa kasy fiskalnej stanowi umiejętność twardą (zawodową). Gdy aplikujesz na pracownika biurowego, niezbędna będzie, np. znajomość pakietu MS Office. Praca na stanowisku księgowej wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego (przynajmniej w pewnym zakresie), często również prawo jazdy należy do tej grupy kompetencji.

Umiejętności  twarde to uprawnienia do działania w konkretnym obszarze zawodowym na podstawie kwalifikacji, możesz je potwierdzić odpowiednim certyfikatem, świadectwem czy prawem jazdy. Sekcja umiejętności powinna wyróżniać Twoją kandydaturę, dlatego zarówno umiejętności twarde jak i miękkie możesz krótko rozwinąć, poprzeć przykładami: Zaawansowana znajomość Excela – tworzenie baz danych czy kreatywność – tworzenie haseł reklamowych. Takie umiejętności do cv można jak najbardziej wpisać.

Uważaj jednak, by opis był zwięzły i krótki, ponieważ zbyt dużo informacji wprowadza dezorientację i zniecierpliwienie osoby czytającej CV. Unikaj także zbyt ogólnych pojęć, niewiele  mówiących rekrutrowi np. zamiast cechy odpowiedzialność lepiej brzmi odpowiedzialność za powierzone projekty. Panuje tendencja do wpisywania ogólnych haseł w kompetencjach twardych, które nie wyróżniają Cię w żaden sposób, a przecież nie o to chodzi prawda? Zatem podkreślamy, że umiejętności do cv powinny być wpisane konkretne i jak najlepiej dookreślone. Trzeba mieć umiejętność wyznaczania swoich kompetencji. Czyli zamiast napisać „znajomość Ms Office” określmy jaka ona jest – podstawowa, dobra czy może zaawansowana.

Sekcja w CV dodatkowe umiejętności

Nasuwa się pytanie, co z dodatkowymi umiejętnościami, takimi jak znajomość języków obcych, umiejętności techniczne lub prawo jazdy kat. B.
Stanowisko, na które aplikujesz może wymagać takich kompetencji, często język obcy jest mile widziany w dodatkowych wymaganiach, dlatego warto dodać ten atut do listy umiejętności.

Te jednak rzeczy dodajemy do sekcji umiejętności – umiejętności w cv nie dzielimy na główne i poboczne lub dodatkowe. Sekcja umiejętności jest jedna.

Znajomość języków obcych

Jeśli masz umiejętności językowe możesz stworzyć osobną sekcję języki obce i wpisać stopień zaawansowania oraz posiadane certyfikaty, zwiększy to Twoje szansę na rynku pracy. Tak samo jak pisaliśmy wyżej – językowe umiejętności w CV należy uszczegółowić – czyli wskazać poziom biegłości. Może to być zarówno symbol (np. B1) lub opis słowny.

Warto podkreślić umiejętności techniczne, jeśli takie posiadasz np. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, obsługa programów do projektowania graficznego czy architektonicznego lub obsługa urządzeń biurowych. Wszystko zależy od stanowiska, na jakie chcesz aplikować – pamiętaj o tym, by dopasować sekcje umiejętności do konkretnych ogłoszeń.

Twarde umiejętności w CV

Oto przykłady umiejętności twardych:

 • Grafika komputerowa – Photoshop, Sketch.

 • Obsługa kasy fiskalnej.

 • Znajomość języków programowania Python.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Znajomość języków obcych.

 • Zarządzanie projektami.

 • Znajomość zasad SEO.

 • Obsługa programu Symfonia.

 • Znajomość narzędzi i platformy specyficznej dla branży: Na przykład Salesforce, SAP, Google Analytics.

 • Umiejętność analizy danych, statystyki, matematyki.

 • Zarządzanie projektami – umiejętność planowania, organizowania i monitorowania projektów.

 • Obsługa narzędzi badawczych, na przykład SPSS, MATLAB, R.

 • Tworzenie raportów, dokumentacji, instrukcji.

 • Umiejętność obsługi maszyn i narzędzi, na przykład obsługa wózka widłowego, umiejętność spawania, obsługa obrabiarek CNC.

Profesjonalnie przygotowane CV łączy w sobie predyspozycje indywidualne pracownika, jak i jego wyuczone kompetencje. W zainteresowaniu rekrutera znajdują się dokumenty CV, które w przejrzysty sposób obejmują wymagania stanowiska i umożliwiają szybkie znalezienie niezbędnych informacji. Po zatrudnieniu pracownika wdrożenie stanowiskowe jest znacznie szybsze.  Jeśli nadal nie wiesz, jakie umiejętności wpisać w CV lub jak ubrać je w słowa, skontaktuj się z nami!

Czego nie wpisywać do CV

Pamiętaj, że Twoje dokumenty aplikacyjne powinny być ważne i aktualne, to znaczy, że nie mogą się w nich znaleźć informacje o nieważnym certyfikacie, nieaktualnych uprawnieniach zawodowych czy nieaktualnych umiejętnościach np. językowych. Nikt zbyt długo nie ogrzeje się w blasku „kłamstewek”. Umiejętności w CV muszą być zatem prawdziwe.

Czy w każdym CV powinny być wpisane umiejętności?

Umiejętności w cv to nieodłączny element całości, więc: tak. To ważny element profesjonalnego CV.  Historia zawodowa i wykształcenie są bardzo ważne, jednak nie wynika z nich jasno co możesz zaoferować pracodawcy i wiele nie mówią o Tobie. Jeśli  nie zadbasz o tę sekcję w CV, szansa na zatrudnienie znacznie maleje i możesz nie spełnić oczekiwań pracodawcy. Pamiętaj, że także inne umiejętności lub niestandardowe kompetencje mogą zaciekawić rekrutera. Dodajmy też po raz kolejny, że umiejętności w CV winny być dostosowane do konkretnej oferty pracy/ stanowiska, na które aplikujesz.

Najczęściej zadawane pytania – CV umiejętności

Jak opisać umiejętności w CV?

Umiejętności w CV to często nie taki prosty temat, a osoby ubiegające się o nową pracę zazwyczaj  zapisują umiejętności w tym samym wierszu, po przecinku obok siebie. Jest to podstawowy błąd, ponieważ tak przedstawione informacje w sekcji umiejętności nie są przejrzyste, a poszczególne kompetencje „gubią się” obok siebie.

Zapisz zatem umiejętności w CV w postaci listy punktowanej, czyli jedna kompetencja pod drugą, napisana wielką literą. Wymień najlepiej do dziesięciu kompetencji w jednej grupie i nie dziel ich. Zacznij od twardych kompetencji i zakończ na miękkich umiejętnościach. Oto przykład poprawnie napisanej listy umiejętności:

Przykładowe umiejętności:

 • Zaawansowana znajomość programu Excel.

 • Obsługa terminali kart płatniczych.

 • Obsługa programu do fakturowania.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Zdolność szybkiej i efektywnej nauki.

 • Dobra organizacja pracy.

 • Komunikatywność.

 • Przedsiębiorczość.

 • Kreatywność.

 • Rozwiązywanie problemów.

 • Wydajna praca pod presją.

 • Świetna praca zespołowa.

 • Prowadzenie negocjacji.

 • Empatia i cierpliwość.

 Lista umiejętności – gdzie wpisać?

Możesz stworzyć oddzielną sekcję w CV poświęconą umiejętnościom. Umieść ją po sekcji z doświadczeniem zawodowym lub wykształceniem – możesz to zrobić nawet z boku, jeśli układ Twojego CV jest dwukolumnowy. W tej sekcji możesz wymienić swoje twarde i miękkie umiejętności w formie listy lub w punktach. Możesz również podzielić umiejętności na kategorie, takie jak „umiejętności techniczne” i „umiejętności interpersonalne”, jednak nie jest to zalecane.

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na swoje umiejętności od samego początku, możesz umieścić listę kluczowych umiejętności w sekcji wprowadzenia lub podsumowania CV. W tym miejscu możesz wymienić kilka najważniejszych umiejętności, które mają znaczenie dla stanowiska, na które aplikujesz.

Podczas opisywania swoich wcześniejszych stanowisk pracy, możesz wpleść informacje na temat używanych umiejętności. Na przykład podczas opisywania konkretnej roli lub projektu, możesz wspomnieć o konkretnych umiejętnościach, które wykorzystywałeś i jakie wyniki osiągnąłeś dzięki nim.

Ważne jest, aby umiejętności były czytelne, zwięzłe i dostosowane do wymagań stanowiska, na które aplikujesz. Zadbaj o to, aby wyróżnić najważniejsze umiejętności, które mają największe znaczenie dla danej roli.

Czy umiejętności można rozwijać?

Na pewno ucieszy Cię, że umiejętności miękkie i twarde można rozwijać.  Predyspozycje miękkie możesz kształcić niekoniecznie podczas pracy zawodowej, a również w życiu prywatnym. Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie.  Masz wiele codziennych obowiązków; praca, dom, hobby i umiejętnie je godzisz? Nabywasz tym samym kompetencję umiejętnego zarządzania czasem.

Rozwój kompetencji zawodowych

Natomiast w toku kariery zawodowej możesz rozwijać zdolności zawodowe biorąc udział w kursach, szkoleniach czy nauce własnej w zaciszu domowym. Ćwicz, praktykuj i proś o zwrotną informację. Chcąc jak najlepiej wykonywać swoja pracę, powinniśmy postawić na nieustanne dokształcanie się, zarówno w kwestii społecznej, jak i zawodowej.

Opis kompetencji, czyli umiejętności w cv, to jedno z ważniejszym miejsc w CV kandydata, pamiętaj, że rekruter poświęca około 30 sekund na przeczytanie Twojego CV. Już znasz rodzaje umiejętności i wiesz, jakie kompetencje powinno się wymienić w CV, teraz pozostaje już tylko zwrócić na siebie uwagę przyszłego pracodawcy.

I na koniec ciekawostka, czy wiesz, że ponad 80% osób zatrudnianych jest z powodu ich kwalifikacji w umiejętnościach twardych i wiedzy, a 75% zwalnianych ze względu na brak kompetencji komunikacyjnych? Umiejętności społeczne oraz komunikacyjne są niezmiernie ważne i wciąż jeszcze za mało doceniane. Umiejętne wykorzystanie cech osobowości i systemu wartości w miejscu pracy, ma ogromny wpływ na sukcesy osiągane w pracy.

Podsumowanie

Jesteśmy pewni, że solidne przeczytanie tego obszernego artykułu przyniosło Ci wiele pożytku, a szczególnie konkretnej wiedzy. Są to jednak informacje i porady ogólne. Odpowiedź na pytanie jak i jakie umiejętności wpisać w cv może być bardzo długa i warto pamiętać, że zawsze ważne są konkretne przypadki. Dlatego – w razie jakichkolwiek pytań czy chęci posiadania profesjonalnie dostosowanej listy umiejętności do siebie, do swojego CV, jesteśmy w gotowości na otrzymanie od Ciebie wiadomości.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.