Zamawiam CV

Jakie są najważniejsze cechy osobowości pracownika idealnego?

Proces rekrutacji ma jeden cel – tzw. perfect match, czyli znalezienie kandydata o idealnym profilu, który w pełni odpowiada potrzebom firmy. Czy taki pracownik w ogóle istnieje? Okazuje się, że jedynie w teorii. Każda osoba wysyłająca CV ma swoje słabsze i mocniejsze strony niezależnie od poziomu kwalifikacji i doświadczenia w swojej pracy.

Dlatego przełożeni coraz większą wagę przywiązują do kompetencji miękkich, takich jak: radzenie sobie ze stresem, komunikatywność, analityczne myślenie czy nastawienie na realizację celu. Są to niezwykle pożądane przez pracodawców cechy osobowości, które wyróżniają kandydata spośród innych na danym stanowisku.

Kluczem do sukcesu na rozmowie kwalifikacyjnej jest umiejętność zaprezentowania zestawu swoich kompetencji – zarówno twardych, jak i miękkich. W pierwszym przypadku mowa o aspektach mierzalnych, takich jak: wykształcenie, szkolenia czy doświadczenie techniczne. Pracodawcy szukają osób także z pewnymi cechami osobowości, które pasują do kultury organizacyjnej w firmie.

Dlaczego umiejętność podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy czy zdolność zarządzania czasem są tak wysoko cenione? Gwarantują efektywną współpracę w zespole, wywiązywanie się ze swoich zobowiązań oraz skuteczne wykonywanie obowiązków w zależności od stanowiska pracy. Budują także bezpośrednią więź z pracodawcą, co wpływa na wzajemne zaufanie.

Jakie postawy pracownicze cenią przełożeni? Jakie są cechy dobrego pracownika?

Coraz częściej zdarza się, że specjaliści od HR otrzymują od szefa całą listę cech dobrego pracownika, którymi powinien wyróżniać się kandydat idealny. Równie popularne w biznesie stało się podejście, które polega na jak najlepszym wykorzystaniu mocnych stron współpracowników, a skompensowaniu tych słabszych i uzupełnieniu brakujących umiejętności poprzez indywidualny system szkoleń. Dzięki temu proces rekrutacyjny nie trwa kilka miesięcy, lecz zamyka się w znacznie krótszym czasie.

Rekruterzy i pracodawcy łączą siły, aby stworzyć model idealnego pracownika. Wiedzą, że kompetencje nie znaczą wiele, jeżeli nie idą za nimi umiejętności interpersonalne. Dlatego wskazują szereg cech osobowości, których szukają u kandydatów. Poniżej znalazły się najważniejsze z nich.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.

Jakie cechy charakteru powinien mieć idealny pracownik?

Osoby, które myślą w sposób nieszablonowy potrafią znaleźć wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji. To do nich należy tworzenie nowych idei i pomysłów oraz szukanie oryginalnych rozwiązań. Kwestionują dotychczasowe założenia i granice, efektywnie wykorzystując dostępne informacje. Nic więc dziwnego, że kreatywność to jedna z najbardziej pożądanych przez pracodawców cech osobowości.

Kandydaci, którzy twórczo podchodzą do realizacji zadań, odnajdują się w sytuacjach kryzysowych oraz wykazują inicjatywę, wzmacniają potencjał rozwojowy firmy. Należy więc stworzyć im środowisko pozwalające na pełne rozwinięcie skrzydeł. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma szansę wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Menedżerowie mówią jednym głosem – nie ma nic gorszego niż pracownik, który nie radzi sobie z obowiązkami zawodowymi, ale ukrywa to przed kadrą zarządzającą, a do tego nie bierze odpowiedzialności za swoje decyzje. Są to niezwykle negatywne cechy charakteru. W ten sposób sabotuje firmę, w której pracuje, a przy okazji nie czerpie żadnej satysfakcji z rozwijania własnej kariery. Dlatego w procesie rekrytacyjnym specjaliści od HR szczególną uwagą zwracają na komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.

Efektywna komunikacja to umiejętność uważnego słuchania, zrozumiałego wypowiadania się oraz porozumiewania na poziomie werbalnym i niewerbalnym. Pracownik powinien także upewnić się, czy właściwie zrozumiał sens wypowiedzi rozmówcy. Zadając pytania, dodatkowo podkreśla swoje zaangażowanie w konwersację.

Cechy dobrego pracownika a umiejętność rozwiązywania problemów

Aby odnosić w przyszłości sukcesy na rynku pracy, niezbędny jest stały rozwój zawodowy. Wiedzą o tym rekruterzy, którzy przeglądają setki CV kandydatów w poszukiwaniu dowodów na ich chęć ciągłego uczenia się i poszerzania wiedzy. Mile widziane są zatem dodatkowe kursy i szkolenia branżowe, które świadczą o profesjonalnym podejściu do swojej kariery. Bardzo ważne są także cechy charakteru czy pozytywne nastawienie, gdy mówimy o poszukiwaniu idealnego pracownika.

Tzw. constant learning oznacza motywację i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy oraz doświadczeń w celu podnoszenia własnych kompetencji. Pozwala w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w pracowniku.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

W przypadku rekrutacji na stanowisko wymagające efektywnego funkcjonowania w uciążliwych i trudnych warunkach niezbędna jest umiejętność rozwiązywania problemów z zachowaniem zimnej krwi. Odporność na stres i praca pod presją to cechy charakteru, które przejawiają się także elastycznością w działaniu, otwartością na zmiany oraz dojrzałością emocjonalną. Okazują się niezbędne, aby przejść suchą nogą przez największe kryzysy, a jednocześnie podjąć optymalne decyzje, które ograniczą przykre konsekwencje dla firmy. Dobry pracownik to też taki, którzy powierzone obowiązki wykonuje jak najlepiej potrafi. Wykonywane obowiązki łączą się często z pracą zespołową, zatem umiejętności interpersonalne dobrego pracownika, a także inne powyższe cechy muszą być na wysokim poziomie. Szczególnie w pewnych zawodach, gdzie wykonuje się zadania pod presją czasu czy w sytuacjach konfliktowych.

biznesowa wizytowka

Najważniejsze cechy dobrego pracownika - zalety do CV

  • Analityczne myślenie

Umiejętność wyciągania wniosków, łączenia faktów i rozpoznawania pewnych wzorców, czyli analityczne myślenie, to jedna z tych cech osobowości, których nie można się nauczyć. Ma duże znaczenie. Jej wartość może w pierwszej kolejności pokazać pracodawcy, że dobry pracownik to Ty. Dlatego jest tak bardzo pożądana przez pracodawców z branży finansowej, logistycznej, rachunkowości, IT itp. Dzięki zdolności logicznego myślenia, a także zbierania i selekcji danych pracownik będzie w stanie usprawnić szereg ważnych procesów biznesowych oraz wprowadzić innowacyjne rozwiązania, wyprzedzając tym samym konkurencję. Ta cechy dobrego pracownika może też wyróżnić się między innymi pracownikami. Często też rekruterzy wiedzą, że pracownik z analitycznym myśleniem nie będzie miał problemu z nabyciem nowych umiejętności, będzie miał chęć nauki, szybko zdobędzie potrzebne informacje, znajdzie nowe rozwiązania czy w końcu będzie cechowała go samodzielność i odpowiedzialność.

  • Umiejętność pracy w zespole

Co dwie głowy, to nie jedna – z tym popularnym przysłowiem z pewnością zgadzają się menedżerowie i specjaliści od HR. Wiedzą, jak ważną cechą u kandydatów na dane stanowisko pracy są zdolności kooperacyjne. Umiejętność pracy w zespole przejawia się otwartością na wymianę zdań i burzę mózgów. Sprawia, że pracownicy z różnych szczebli mogą wzajemnie się poznać oraz zrozumieć zakres odpowiedzialności, który na nich ciąży. Co więcej, współpraca wzmacnia poczucie przynależności, wspiera budowanie zaufania i pozytywnie wpływa na atmosferę w pracy. Pracodawcy szukają też takich osób, którzy styl zarządzania dostosowują do potrzeb grupy. Zatem cechy dobrego pracownika, cechy charakteru, to też pewna elastyczność. Dobry pracownik to ten, który dostosuje się do sytuacji

  • Pozytywne nastawienie

Każdy zna przynajmniej jedną osobę, która lubi narzekać. Wszyscy wiemy, czym to się kończy – atmosfera staje się gęsta, a dobry nastrój ulatnia się w mgnieniu oka. Ta sama zasada dotyczy pracowników. Jeżeli kandydat wykazuje się pozytywnym nastawieniem i cechuje go energiczność, to można pokusić się o stwierdzenie, że zarazi swoim dobrym samopoczuciem pozostałych członków zespołu. Dzięki temu wzrośnie motywacja i chęć do pracy. Optymizm to cecha osobowości szczególnie pożądana u młodych osób, którzy dopiero stoją u progu swojej kariery zawodowej. Zatem raz jeszcze podkreślmy – dobrego pracownika ma charakteryzywać pozytywne nastawienie.

  • Lojalny pracownik na wagę złota

Pracodawcy cenią pracowników, które zapoznały się z misją firmy i w pełni zgadzają się z jej wartościami. Tym samym dają dowód swojej lojalności i stają się prawdziwymi ambasadorami marki. Angażują się w życie organizacji, wychodzą z inicjatywą oraz szukają nowych rozwiązań, które mają poprawić funkcjonowanie firmy. Z pewnością tym wyróżnia się dobry pracownik.

Jakich cech poszukują pracodawcy?

Zalety pracownika to katalog cech osobowości, które doskonale pasują do jego stanowiska i powierzonych mu zadań. Aby dokładnie określić ten zbiór, pracodawcy opracowują profil idealnego kandydata, biorąc pod uwagę:

  • szczegółowy zakres obowiązków pracownika,

  • rodzaj kultury organizacyjnej, 

  • aktualne potrzeby przedsiębiorstwa,

  • etap rozwoju firmy,

  • warunki pracy, które są w stanie zaoferować itp. 

I tak, wielu przełożonych wskazuje, że odpowiedzialność to jedna z najważniejszych cech pracownika. Dlaczego to takie ważne? Poczucie obowiązku wobec wykonywanych zadań oraz gotowość do ponoszenia konsekwencji złych decyzji charakteryzuje prawdziwego lidera. Z tą cechą wiąże się też samodzielność.

Taka osoba wzbudza zaufanie, a nawet cieszy się autorytetem wśród współpracowników. Jest na tyle pewna siebie, że uczciwie przyznaje się do błędów, nie szukając wymówek i usprawiedliwień.

Pozytywne cechy charakteru u pracowników

Na co jeszcze zwracają uwagę rekruterzy?

Umiejętność zarządzania czasem, a więc dobrą organizację pracy. To szczególnie ważna cecha we współczesnym biznesie, który wymaga wielozadaniowości, elastyczności i zdolności ustalania priorytetów. Kandydaci, którzy odwlekają w czasie realizację zadań, brakuje im samodyscypliny i łatwo ulegają dekoncentracji, raczej nie są zapraszani na kolejny etap rekrutacji. Dla pracodawcy liczy się bowiem dokładność i terminowość.

O istotności tej cechy osobowości świadczą liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania czasem, które wciąż cieszą się dużą popularnością. 

Nie można również pominąć oczywistej cechy idealnego kandydata, jaką jest uczciwość. I nie chodzi tu o zjawiska patologiczne, takie jak kradzież, spożywanie alkoholu w miejscu pracy czy łamanie zakazu konkurencji (jeżeli istnieje), ale przede wszystkim o szczerą komunikację.

Przypisywanie sobie zasług innych, zakłamywanie wyników sprzedażowych, częste spóźnienia i wykorzystywanie mienia firmy do prywatnych celów to solidne podstawy do zrezygnowania z dalszej współpracy. Pracodawca nie może sobie pozwolić na zatrudnienie osoby, która będzie sabotować jego firmę.

Jakie cechy są cenione u przyszłych pracowników?

Cechy, którymi określa siebie kandydat w swoim CV lub liście motywacyjnym, można łatwo skonfrontować z rzeczywistością podczas rozmowy rekrutacyjnej. Uprzejmość i szacunek do innych są tego doskonałymi przykładami.

Pracodawcom zależy na życzliwym pracowniku, który unika plotek, chętnie niesie pomoc i rozumie, że każdy może mieć gorszy dzień. Taka osoba jawi się jako godna zaufania i komunikatywna. Reprezentuje odpowiednie wartości i zachowania.

Pracodawcy poszukują pracowników punktualnych

Punktualność to jeden z elementów biurowego savoir-vivre w miejscu pracy. Pojawienie się na czas na rozmowie kwalifikacyjnej czy spotkaniu biznesowym świadczy o tym, że kandydat podchodzi do swoich obowiązków poważnie i odpowiedzialnie.

Szanuje osoby, z którymi współpracuje – z pewnością zakończy na czas każdy projekt, sporządzi w terminie report lub sprawozdanie, a przy okazji weźmie pełną odpowiedzialność za efekty swoich starań.

Najważniejsze cechy pracowników

Przełożonym zależy na tym, aby pracownik nieustannie się rozwijał. Dlatego u kandydatów szukają takich cech osobowości, jak ciekawość, odwaga i otwartość na naukę. Jeżeli rubryka “Kursy i szkolenia” w CV świeci pustkami, można się spodziewać, że taka osoba raczej niechętnie podchodzi do zdobywania wiedzy i poszerzania kompetencji.

Gotowość do szlifowania swoich umiejętności jest szczególnie ważna na szybko zmieniającym się rynku pracy. Idealny pracownik z łatwością dostosuje się do nowych warunków i środowiska w danej firmie.

Lider jest tylko jeden!

Jeżeli celem procesu rekrutacyjnego jest zatrudnienie pracownika na stanowisko kierownicze, ważne są zdolności przywódcze. Składają się na nie: umiejętność tworzenia wizji i przekazywania jej w klarowny sposób, determinacja w realizacji celów, charyzma, która pozwala zdobyć sprzymierzeńców oraz pewność siebie i wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna.

Prawdziwy lider nie może reagować impulsywnie. Powinien zarażać pozostałych członków zespołu entuzjazmem i pozytywnym myśleniem, a zarazem twardo stąpać po ziemi. Warto również pamiętać, że czasy, w których szef siał postrach w całym biurze, odeszły w niepamięć. Teraz liczy się chęć współpracy oraz przywództwo oparte na wzajemnym szacunku i pracy zespołowej. Praca zespołowa jest naprawdę istotna dla pracodawców, którzy są świadomi jej wartości.

Podsumowanie

Kilka fakultetów, znajomość języków obcych oraz liczne kursy i szkolenia prezentują się niezwykle imponująco w CV. Pracodawcy zwracają jednak uwagę nie tylko na kompetencje twarde, ale także pewne cechy osobowości, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla efektywnej realizacji obowiązków zawodowych oraz rozwoju firmy.

Warto w sobie pielęgnować umiejętności miękkie, takie jak zarządzania czasem, odporność na stres czy pewność siebie, aby spełnić wymagania pracodawców. Należy także zapoznać się z przykładowym profilem kandydata idealnego, aby odpowiednio przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaplanować swoją ścieżkę kariery. W ofertach pracy rzadko możemy przeczytać o konkretnych wymaganiach względem cechy dobrego pracownika. Wiadomo jednak, że pracodawcy poszukują pracowników, którzy w pełni będą mogli spełnić ich oczekiwania i realizować powierzone obowiązki w sposób bezbłędny.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.