Zamawiam CV

Klauzula CV 2024

Co powinna zawierać klauzula RODO do CV? Jak wygląda aktualna treść klauzuli i zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Czy istnieje uniwersalny wzór klauzuli CV, a także czy zamieszczenie klauzuli jest wymagane? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Przetwarzanie danych osobowych – co to jest?

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście Curriculum Vitae (CV) odnosi się do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, udostępniania lub innego rodzaju wykorzystywania informacji, które dotyczą konkretnej osoby. W przypadku CV, są to informacje związane z Twoją tożsamością, doświadczeniem zawodowym, wykształceniem, umiejętnościami, danymi kontaktowymi i innymi danymi, które pozwalają zidentyfikować lub zidentyfikować Cię jako osobę.

Z tego powodu w dokumentach aplikacyjnych musi być umieszczona poprawna klauzula o ochronie danych osobowych. Musisz dodać klauzulę do CV, by pozwolić pracodawcy na procesowanie twojej aplikacji w danym procesie rekrutacji.

Przykładowe dane osobowe, które mogą być zawarte w CV i podlegają przetwarzaniu, obejmują:

Dane identyfikacyjne:

 • Imię i nazwisko.

 • Adres zamieszkania.

 • Numer telefonu.

 • Adres e-mail.

Informacje dotyczące zatrudnienia:

 • Doświadczenie zawodowe.

 • Stanowiska pracy.

 • Nazwy firm, w których pracowałeś.

Dane dotyczące wykształcenia:

 • Stopnie naukowe.

 • Nazwy uczelni.

 • Daty ukończenia.

Umiejętności i kwalifikacje:

 • Umiejętności językowe.

 • Kwalifikacje zawodowe i certyfikaty.

Co prawda tylko niektóre z nich to dane wrażliwe, a bez ich kompletu nie da się zweryfikować konkretnie Twojej osoby, jednak posiadając komplet tego typu informacji – osoba czytająca Twoje CV może łatwo Cię zidentyfikować nawet bez danych kontaktowych.

biznesowa wizytowka

Nowa klauzula CV – podstawa prawna

Podstawą prawną klauzuli w aktualnym brzmieniu są przepisy RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czy klauzula CV jest obowiązkowa?

Dyskusje nie ustają, argumenty za i przeciw padają nawet przy okazji zapytań o to, jak brzmi nowa klauzula do CV. Najnowsza klauzula do CV – mimo że funkcjonująca już od 2018 roku. Trudno też z całą mocą powiedzieć, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje firma, do której aplikujesz. Jeśli z uwagi na brak klauzuli o ochronie danych osobowych masz się nie zakwalifikować nawet do wstępnego etapu rekrutacji, to z pewnością warto dopisać w CV treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji procesu rekrutacji…”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesu rekrutacji – zajrzyj do naszych innych wpisów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji

Umieszczanie zgody na przetwarzanie danych do przyszłych rekrutacji w CV może mieć swoje zalety, ale warto być świadomym kilku kwestii przed dodaniem takiej klauzuli.

Zgoda na przyszłe rekrutacje może być korzystna, jeśli planujesz wysyłać jedno CV do różnych miejsc pracy. Zapewnia to elastyczność i umożliwia potencjalne rozważenie Twojej kandydatury na różnych stanowiskach. Posiadając zgodę na przyszłe rekrutacje, nie będziesz musiał każdorazowo ponownie wyrażać zgody, co może być wygodne, szczególnie jeśli aplikujesz do wielu miejsc pracy lub chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula powinna precyzyjnie określać, w jakim celu będą przetwarzane dane w przyszłości i przez jak długi czas. Nie pozostawiaj ogólników.

Jeśli sytuacja zawodowa lub preferencje zmienią się w przyszłości, warto będzie zaktualizować swoją zgodę. Niech zgoda będzie elastyczna i dostosowana do ewentualnych zmian. Upewnij się, że dodawanie takiej zgody jest praktyką akceptowaną w branży i regionie, do którego kierujesz swoje aplikacje. W Polsce, Niemczech czy Anglii klauzula RODO będzie się nieznacznie różnić. W przypadku Stanów Zjednoczonych – będzie ona inna zależnie od regionalnych przepisów.

Podsumowując, umieszczanie zgody na przetwarzanie danych do przyszłych rekrutacji może być korzystne pod pewnymi względami, ale warto to robić z rozwagą, uwzględniając przepisy prawne oraz praktyki akceptowane w danym obszarze.

Wzór klauzuli CV 2024, czyli „wyrażam zgodę…”

W CV musisz umieścić odpowiednią klauzulę poufności przetwarzania konkretnych danych osobowych. Zgoda kandydata jest wymagana do zakwalifikowania go do procesu rekrutacyjnego w firmie. Administrator danych osobowych musi jasno wiedzieć, jakie dane i do jakich celów będą wykorzystywane. Zgody RODO różnią się w zależności od kraju, jednak są to drobne różnice językowe. Szczęśliwie – możesz wykorzystać gotową klauzulędo CV. Wzór zgody RODO w języku polskim wygląda następująco:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

Aktualna klauzula poufności CV, czyli wzór zgody w języku angielskim (klauzula cv english) jest następująca:

According to Art. 6 (1) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals concerning the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), I consent to the processing of my data for current and future recruitment.

Klauzula o ochronie danych osobowych w CV po niemiecku natomiast wygląda tak:

Ich bin damit einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten für das weitere Bewerbungsverfahren verwendet werden, gemäβ dem Gesetz vom 10. Mai 2018 über den Schutz der personenbezogener Daten (Gesetzblatt von 2018, Pos. 1000) und die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG).

Jak widzisz – istnieje uniwersalna treść klauzuli CV, którą możesz wykorzystać. Niektóre firmy przedstawiają gotową klauzulę do CV w ogłoszeniach, by zapewnić sobie swobodne przetwarzanie danych kandydatów do celów rekrutacji zgodnie z wewnętrznymi przepisami RODO. Uniwersalna kaluzula CV jest dobrym rozwiązaniem, jeśli pracodawca nie determinuje konkretnego wzoru.

Gdzie dodać aktualną klauzulę CV?

Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w CV warto umieścić na końcu dokumentu. Jest to ważne, aby informować pracodawcę lub rekrutera o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych i aby wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w kontekście procesu rekrutacyjnego. Zgoda do CV zazwyczaj napisana jest drobnym drukiem w stopce CV.

Ograniczenia przetwarzania danych a zgoda kandydata.

Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę w procesie rekrutacji podlega pewnym ograniczeniom, które wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych. Pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydatów tylko w przypadku istnienia jednej z legalnych podstaw przetwarzania, takich jak zgoda kandydata, niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy, spełnienia obowiązku prawnego, ochrony życia, interesu publicznego lub prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy.

Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę w ramach rekrutacji musi być ograniczone do celów związanych z daną rekrutacją. Oznacza to, że dane mogą być gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu oceny kwalifikacji kandydatów do określonego stanowiska.

Pracodawca powinien zbierać tylko te dane, które są niezbędne do celów rekrutacyjnych. Unika się zbierania nadmiernych informacji, które nie są istotne dla procesu rekrutacyjnego.

Pracodawca jest zobowiązany poinformować kandydata o przetwarzaniu jego danych osobowych. Informacje te powinny obejmować cel przetwarzania, podstawę prawna, okres przechowywania danych i inne istotne informacje. Kandydat ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę. Ponadto, ma prawo do ich poprawiania, jeśli są one nieprawidłowe.

Pracodawca nie może przechowywać danych osobowych kandydata dłużej, niż jest to niezbędne do celów rekrutacyjnych, chyba że uzyska zgodę kandydata na przechowywanie danych w celu przyszłych rekrutacji.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych kandydata, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

W niektórych przypadkach pracodawca może być zobowiązany uzyskać zgodę od kandydata na przetwarzanie określonych danych, zwłaszcza jeśli dane te nie są niezbędne do oceny kwalifikacji, ale są istotne dla innych celów (np. monitorowanie rynku pracy).

Powyższe ograniczenia wynikają z przepisów ogólnych o ochronie danych osobowych, takich jak RODO w Unii Europejskiej. Warto również sprawdzić konkretne przepisy obowiązujące w danym regionie, aby dostosować się do lokalnych uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych, np. w Kaliforni będzie to regulacja CCPA.

Dlaczego CV musi posiadać odpowiednią klauzulę?

W wielu przypadkach, szczególnie jeśli przetwarzanie danych nie jest niezbędne do wykonania umowy czy spełnienia prawnego obowiązku, pracodawca musi uzyskać zgodę kandydata na przetwarzanie danych. Klauzula jest dowodem na to, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach. Klauzula stanowi podstawę do spełnienia prawa kandydata do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, a także ewentualnego żądania ich usunięcia po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Jeśli w twoim CV nie znajdzie się zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia rekrutacji – bardzo możliwe, że nie otrzymasz telefonu lub maila od rekrutera.

Nowa klauzula CV – podsumowanie

Umieszczenie klauzuli RODO w CV jest wymagane, jeśli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji. Pracodawca musi mieć Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są zawarte w twoim CV. Kandydaci mają prawo być informowani o tym, jakie dane są zbierane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej. Klauzula stanowi dowód na to, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach. Jest niezbędna z punktu widzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej. Klauzulę RODO warto umieścić na końcu CV w stopce dokumentu. Uniwersalna klauzula CV pozwala na włączenie Cię do procesu rekrutacyjnego i rozpoczęcie analizy twoich dokumentów aplikacyjnych.

Jeśli zainteresował cię temat profesjonalnego CV – skontaktuj się z nami.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.