Zamawiam CV

Jakie umiejętności wpisać w CV?

Dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne mogą być przepustką na rozmowę kwalifikacyjną. Nawet jeśli jesteś świadomy swoich kompetencji i doświadczenia zawodowego, nie rezygnuj z przedstawienia wszystkich swoich atutów. Może okazać się, że potencjalny pracodawca znajdzie w sekcji umiejętności w Twoim CV coś, co zdecydowanie wyróżni Cię wśród innych kandydatów.

Wiedza na temat tego, jakie znaczenie w CV może mieć sekcja z umiejętnościami, pomoże Ci przygotować jeszcze lepsze dokumenty aplikacyjne. Z tekstu dowiesz się między innymi:

 • czy każdy kandydat powinien wpisać w CV listę umiejętności?

 • co to są umiejętności miękkie?

 • kiedy mowa o kompetencjach twardych?

 • czy warto wpisać w CV dodatkowe umiejętności, niezwiązane ze stanowiskiem?

 • gdzie wpisać w CV umiejętności?

Sekcja umiejętności w CV – czy ma znaczenie

Z pewnością większość kandydatów ubiegających się o pracę na konkretnym stanowisku może mieć podobne wykształcenie czy nawet staż pracy. Jak wobec tego wyróżnić się na tle konkurencji? Można między innymi stworzyć listę umiejętności, które świadczą o predyspozycjach do wykonywania danego zawodu.

Umiejętności powinny korespondować z tym, czego dotyczy oferta pracy. Jednak dobra organizacja pracy czy inne umiejętności miękkie są dość uniwersalne i przydadzą się właściwie wszędzie. Warto je wymienić. A ubiegając się o różne stanowiska, można takie zestawienie weryfikować.

Przygotowując listę umiejętności, którą chcesz wpisać w CV, staraj się skoncentrować na tych cechach, których potencjalni pracodawcy oczekują. Oczywiście, jeśli starasz się o pracę na stanowisku stricte technicznym, nie tylko umiejętności twarde mogą zdecydować o tym, czy zdobędziesz posadę.

Lista umiejętności – czy każdy powinien swoje umiejętności wpisać w CV?

Ukończone szkoły, a nawet dotychczas zajmowane stanowiska to suche fakty. Niewiele mówią o kandydacie. Dlatego każdy powinien wpisać w CV umiejętności. Warto również dobrze się do tego przygotować i przemyśleć tę sekcję.

Chcesz pochwalić się długą listą umiejętności w CV? Pamiętaj o tym, żeby nie przesadzić. Ta sekcja powinna być wyważona. Nawet jeśli chcesz napisać o czymś, co bezpośrednio nie ma związku ze stanowiskiem, o które się starasz, warto zachować odpowiednie proporcje. Dodatkowe umiejętności w CV umieść po tych, które są kluczowe. Opisując umiejętności, operuj konkretnymi, ogólnie zrozumiałymi hasłami. Zacznij od kompetencji twardych, na które masz potwierdzenia w postaci dokumentów.

Różne rodzaje umiejętności – jakie umiejętności wpisać do CV

Zasadniczo kompetencje dzielimy na:

 • umiejętności miękkie,

 • umiejętności twarde.

Dodatkowo wśród umiejętności miękkich wyróżniamy na przykład umiejętności komunikacyjne czy społeczne. Z kolei w umiejętnościach twardych wyróżniamy jeszcze kompetencje zawodowe – ściśle związane z pracą w konkretnym zawodzie. To na przykład obsługa konkretnych sprzętów czy oprogramowania, znajomość procesów kluczowych dla działania firmy lub rynku. W dokumencie nie opisujemy poszczególnych rodzajów osobno, tworzymy jedną listę, grupując kompetencje i zamieszczając w przyjętej kolejności.

Poniżej znajdują się nieco szerzej omówione kategorie umiejętności w CV z przykładami.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.

Umiejętności miękkie

Miękkie umiejętności to predyspozycje wynikające najczęściej z cech osobowości. Często wiążą się z relacjami z ludźmi, zdolnościami rozwiązywania problemów. Teoretycznie można się ich nauczyć, a nawet je rozwijać, ale w kontekście umiejętności miękkich mówimy często o naturalnych predyspozycji.

W zdefiniowaniu i nazwaniu tego rodzaju umiejętności mogą pomóc testy dostępne w Internecie. Wiele z nich można wykonać bezpłatnie, w domu, z poziomu własnego komputera. Są dość prostym sposobem na to, by zakwalifikować i trafnie określić cały system swoich predyspozycji. Warto przeczytać analizę, która towarzyszy wynikom, a nawet zachować ją, aby w czasie tworzenia CV wspomagać się konkretnymi wyrażeniami.

Przykłady umiejętności miękkich w CV:

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • rozwinięte zdolności organizacyjne,

 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu.

Umiejętności komunikacyjne

To te kompetencje, które świadczą zarówno o dobrym porozumiewaniu się w grupie, jak i zdolności przedstawiania swojego punktu widzenia. To umiejętne pisanie, mówienie, zdolność przekazywania swoich myśli w klarowny sposób, często również tłumaczenia skomplikowanych zagadnień tak, by laik mógł je zrozumieć.

Przykłady:

 • umiejętność pracy w obcym języku,

 • umiejętność przekonywania do swoich racji (w tej grupie znajduje się również rozwiązywanie konfliktów),

 • zdolność zarządzania zespołem i/lub projektami.

Umiejętności społeczne

Ten rodzaj umiejętności związany jest zarówno z czynnikami zastanymi, jak i dynamiką wydarzeń. Mowa tu o zdolności odnajdywania się w nowych okolicznościach, umiejętności scalenia się ze społecznością.

Przykładowe umiejętności społeczne:

 • inteligencja emocjonalna,

 • wysoka kultura osobista,

 • szybka adaptacja do nowych warunków.

Umiejętności twarde

Mierzalne i „konkretne” kompetencje nazywamy twardymi. W skrócie można powiedzieć, że należą do tej grupy wszelkie umiejętności, które możemy zaprezentować i co do których osoba sprawdzająca nie będzie miała wątpliwości. To również dla potwierdzenia tego typu kompetencji mamy określone dokumenty – zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, certyfikaty.

W zależności od rodzaju stanowiska, wymagań konkretnej firmy oraz specyfiki zawodu, takie oficjalne potwierdzenia mogą (ale nie muszą) być wymagane na etapie rekrutacji lub w momencie zatrudnienia.

Przykłady umiejętności twardych w CV:

 • umiejętności językowe (znajomość języków obcych),

 • umiejętność prowadzenia pojazdów – prawo jazdy konkretnych kategorii,

 • obsługa komputera.

Umiejętności zawodowe

Lista umiejętności zawodowych jest właściwe tak samo długa, jak lista istniejących profesji. Praktycznie wykonywanie każdego zawodu wiąże się z nabywaniem doświadczenia i określonych umiejętności. Często konkretne zadania wymagają przejścia odpowiednich szkoleń, odbycia kursów. Ale i bez tego, przez powtarzanie, obserwację, konieczność wdrożenia się, nabywamy te zawodowe umiejętności. Wynikają zatem zarówno z przygotowania w ramach szkolenia, jak i przez sukcesywne nabywanie doświadczenia i trenowania.

Umiejętności zawodowe (będące właściwie zawsze przykładem umiejętności twardych) mogą przydać się w przypadku konkretnego stanowiska lub stanowić dodatkowy atut. W wielu przypadkach są równie ważne, co doświadczenie zawodowe.

Przykłady pożądanych zawodowych umiejętności w CV:

 • obsługa kasy fiskalnej,

 • umiejętność prowadzenia dokumentacji w konkretnym programie,

 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Umiejętności nabyte w życiu prywatnym a kompetencje zawodowe

Często to chęć rozwoju sprawia, że nabywamy kolejne umiejętności. Znajomość języków obcych nie musi wynikać z przygotowania zawodowego, ale częstokroć może okazać się dodatkowym atutem.

Nawet poza pracą zawodową nabywamy określone kompetencje społeczne, komunikacyjne. Dobrej organizacji czasu można nauczyć się na przykład trenując jakiś sport i godząc treningi z pracą zawodową. Jeśli kilka lat życia za granicą sprawiło, że znakomicie posługujesz się językiem obcym, być może okaże się, że takie umiejętności nie były wymagane, ale dzięki nim wesprzesz firmę w działaniach komunikacyjnych.

Sam fakt, że nie masz certyfikatu potwierdzającego jakieś zdolności, nie oznacza, że nie możesz tych umiejętności wpisać w CV.

Znajomość języków obcych w CV – czy wymaga potwierdzenia

Zdolność porozumiewania się w języku obcym (lub nawet kilku) może być warunkiem koniecznym lub istotnym dodatkiem do listy z umiejętnościami kandydata. Takie umiejętności w CV zawsze warto wpisać.

W zależności od stanowiska, przyszły pracodawca może poprosić o określenie stopnia znajomości języka, a nawet zaświadczające o tym certyfikaty. Na większości stanowisk – szczególnie jeśli nie są ściśle związane z zawodami regulowanymi, wymagającymi zdania egzaminów państwowych – najistotniejsze będą praktyczne zdolności i faktyczna umiejętność komunikowania się w określonym języku.

Umiejętności w CV – najczęściej zadawane pytania

Które umiejętności są istotniejsze w CV? Ważniejsze są kompetencje miękkie czy kompetencje twarde?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo dużo zależy od tego, jakie kompetencje na danym stanowisku są najbardziej istotne. Umiejętności w CV to lista, która powinna być skondensowaną kompilacją zarówno predyspozycji osobowościowych, jak i umiejętności nabytych w karierze zawodowej. Zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie mogą być tym, czego oczekuje pracodawca, lub co potencjalnego pracodawcę zachęci do zaproszenia kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.

Jak dowiedzieć się, jakie rodzaje umiejętności mogą zwiększyć szansę kandydata? Kluczowe może być dokładne przeanalizowanie wymagań potencjalnego pracodawcy zawartych w ofercie pracy.

Gdzie listę umiejętności wpisać w CV?
Umiejętności w CV umieszczamy po historii zatrudnienia i wykształceniu, ewentualnie po sekcji z odbytymi szkoleniami dodatkowymi. Zdecydowanie należy pamiętać, że – choć istotne – umiejętności w CV nie mogą zdominować tego dokumentu.

Czy każda umiejętność musi być jakoś udokumentowana? To oczywiście zależy od tego, o jakich umiejętnościach mowa i czy są one niezbędne na danym stanowisku. Jeśli w sekcji umiejętności wymieniasz na przykład prawo jazdy kat. C, pracodawca z pewnością poprosi o przedstawienie stosownego dokumentu – być może już na etapie rozmowy rekrutacyjnej. Wpisując umiejętności miękkie w CV, nie podajesz ich źródła.

Jak opisać umiejętności w CV? Krótko. Nie ma tu miejsca na dłuższe formy wypowiedzi. Wymieniając umiejętności w CV stosuj jasne, oczywiste wyrażenia – tak, by były zrozumiałe, nie wymagały wyjaśniania. W czasie rozmowy może paść prośba o rozwinięcie któregoś z haseł, ale zagmatwane, długie, opisowe nazwy umiejętności mogą skutecznie zepsuć pierwsze wrażenie.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.