Zamawiam CV

Aktualna Klauzula CV 2023

Proces szukania pracy kojarzy się między innymi ze zredagowaniem jak najlepszego CV i ewentualnie innych dokumentów aplikacyjnych. Życiorys zawodowy to imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, informacje o wykształceniu, dodatkowych umiejętnościach. Ale to nie wszystko!

Klauzula do CV zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

O sukcesie w procesie rekrutacyjnym może zdecydować kilka elementów: zarówno same kwalifikacje, argumenty zawarte w liście motywacyjnym, ale też wygląd CV lub pewien dodatek, na temat którego pojawia się sporo pytań.

Klauzula CV (znana również jako klauzula RODO czy klauzula poufności), czy raczej jej treść, budzi – chyba można to tak nazwać – kontrowersje. Zdaje się, że wejście w życie przepisów RODO zdecydowanie uwrażliwiło wiele osób i teraz częściej zwraca się na to uwagę. Choć RODO nie obowiązuje od wczoraj, klauzula poufności to wciąż żywo dyskutowany temat.

Z naszego krótkiego poradnika dowiesz się między innymi:

  • czym jest klauzula w CV i dlaczego może być istotna w procesie szukania pracy,

  • jak sformułować klauzulę CV tylko na potrzeby bieżącej rekrutacji,

  • w jakim brzmieniu użyć klauzuli, gdy chcesz, by Twoje CV było rozpatrywane również w przyszłej rekrutacji,

  • czy istnieje uniwersalna treść klauzuli do CV,

  • czy pomimo braku odpowiedniej formuły, zgoda na przetwarzanie danych może zostać uznana.

Czym jest klauzula CV

W celu prowadzenia rekrutacji każdy podmiot przyjmuje, gromadzi i wykorzystuje określone dane. Klauzula zamieszczona w CV jest gwarantem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Na ochronie danych osobowych powinno zależeć obu stronom, warto więc pamiętać o dodaniu klauzuli CV do dokumentu. W tym momencie często pojawiają się pytania na temat aktualności klauzuli i konieczności przytaczania podstawy prawnej. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Aktualna klauzula CV – podstawa prawna

Podstawą prawną klauzuli w aktualnym brzmieniu są przepisy RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jak brzmi aktualna klauzula o ochronie danych osobowych

Gdy powstaje ten tekst, w Internecie nadal toczy się dyskusja rozpoczęta świeżo po zmianach z 2018 roku. Skrajne opinie mówią o tym, że klauzula do CV nie musi być wpisywana w ogóle, ponieważ już podejmując akcję i przesyłając swoją aplikację, zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach. Na stronach eksperckich można znaleźć klauzulę CV w różnych brzmieniach. I wcale nie oznacza to, że któraś jest niepoprawna.

Obowiązująca wersja klauzuli CV

W wersji obowiązującej, zawierającej podstawę prawną, klauzula CV, czyli zgoda na przetwarzanie danych wygląda następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Gdzie umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Choć zasadniczo nie ma znaczenia, w którym miejscu dokumentu umieścimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przyjęło się treść klauzuli umieszczać w stopce dokumentu, złożoną mniejszym stopniem pisma.

Jeśli Twoje CV ma dwie strony, zamieść zgodę u dołu każdej z nich.

Czy klauzula CV jest obowiązkowa

Dyskusje nie ustają, argumenty za i przeciw padają nawet przy okazji zapytań o to, jak brzmi nowa klauzula do CV. Nowa – mimo że funkcjonująca już od 2018 roku. Trudno też z całą mocą powiedzieć, jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje firma, do której aplikujesz. Jeśli z uwagi na brak klauzuli o ochronie danych osobowych masz się nie zakwalifikować nawet do wstępnego etapu rekrutacji, to z pewnością warto dopisać w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych…”.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.

Klauzula CV po angielsku

W przypadku, gdy aplikujesz do zagranicznej firmy działającej na terenie naszego kraju, możesz chcieć zawrzeć oświadczenie w języku angielskim. Klauzula CV po angielsku wygląda tak:

According to Art. 6 (1) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals concerning the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), I consent to the processing of my data for current and future recruitment.

Najważniejsza kwestia jednak to brzmienie klauzuli w innych językach. Nie tłumacz słowo po słowie polskiego „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie…”. Pułapka czyha choćby w nazwie przepisów. RODO po angielsku to General Data Protection Regulation.

I już taki niuans sprawia, że dokładne tłumaczenie to zdecydowanie zły pomysł. Nawet jeśli w chwili konieczności nie masz pod ręką prawidłowo brzmiącej formuły, zawsze możesz wyszukać ją w Internecie, upewniając się, że nie jest dosłowną kalką językową – ta bowiem będzie równoznaczna z sytuacją, gdy klauzula w CV nie pojawia się wcale.

Klauzula CV po niemiecku

Natomiast chcąc zamieścić odpowiednią formułę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w języku niemieckim, warto skorzystać z poniższego zapisu:

Ich bin damit einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten für das weitere Bewerbungsverfahren verwendet werden, gemäβ dem Gesetz vom 10. Mai 2018 über den Schutz der personenbezogener Daten (Gesetzblatt von 2018, Pos. 1000) und die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG).

Czy istotne jest dodawanie informacji dotyczącej uchylenia dyrektywy

Przyjęło się stosować klauzulę o ochronie danych w krótszej formie, ponieważ przytaczanie podstawy prawnej nie jest wymagane. Jeśli jednak korzystasz z długiej wersji formuły, upewnij się, że zapis dotyczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2016 roku, a nie wcześniejszych przepisów.

Klauzula w CV a udział w konkretnej rekrutacji

Domyślnie profesjonalne CV składane jest na konkretne stanowisko i rozpatrywane w konkretnym, zamkniętym procesie rekrutacyjnym. Klauzula dedykowana wskazanemu w dokumencie pracodawcy z założenia uprawnia go do wykorzystania dokumentu na potrzeby jednej rekrutacji. Można jednak sformułować treść klauzuli tak, by zabezpieczyć się na inną okoliczność.

Umożliwienie realizacji procesu rekrutacji zgodnie z aktualnymi przepisami

Relatywnie rzadko składamy dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) w formie papierowej. O wiele częściej robimy to elektronicznie, korzystając z kreatorów lub załączając gotowe pliki. Jeśli przesyłamy wszystko drogą mailową, dobrze jest dopilnować, by zgoda na przetwarzanie danych znalazła się bezpośrednio na dokumencie – a nie na przykład w treści wiadomości. Po wydrukowaniu nikt nie będzie miał wątpliwości co do wyrażenia zgody.

Może się jednak zdarzyć tak, że będziesz w procesie rekrutacji korzystać z systemu firmy, do której aplikujesz, i warunkiem przesłania dokumentów będzie zaznaczenie punktu mówiącego o tym, o czym mowa w klauzuli (Przesyłając CV, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych…). Wówczas dodanie formuły bezpośrednio w CV nie wydaje się koniecznością.

Klauzula przydatna w zakresie przyszłych rekrutacji

Starasz się o stanowisko w firmie, która prowadzi nabór cyklicznie, na przykład w celu uzupełnienia zespołu? Możesz napisać CV i za sprawą odpowiednio brzmiącej klauzuli wyrazić zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji. Na przykład tak:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

Jeśli firma zatrzyma Twoje CV, może wykorzystać je w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przyszłości może poprosić na przykład o przesłanie jedynie listu motywacyjnego.

Czy istnieje uniwersalny wzór klauzuli CV?

Można powiedzieć, że uniwersalny wzór klauzuli to ten zawierający jak najmniej konkretów (bez podstaw prawnych, nazwy stanowiska itp.). Ale to też nie do końca prawda. Po pierwsze, każdorazowo musisz wpisać nazwę podmiotu, który jest organizatorem rekrutacji.

A może zdarzyć się również tak, że potencjalny pracodawca wymaga zgody na przetwarzanie danych w konkretnym brzmieniu. Wówczas zdecydowanie warto zrezygnować z „uniwersalnej” formuły i zastosować się do wytycznych.

Dokumenty aplikacyjne – o czym warto pamiętać

Proces rekrutacji zazwyczaj zaczyna się od przesłania dokumentów. Niemal każdy pracodawca żąda CV, niektórzy również dodatkowych elementów, takich jak list motywacyjny, dyplomy, certyfikaty itp.

RODO obowiązuje w całej UE, natomiast klauzula do CV jest wymagana tylko w niektórych krajach Unii Europejskiej.

Gdy piszesz CV na określone stanowisko, pamiętaj o tym, by sprawdzić, czy istnieje jakaś określona wersja klauzuli wskazana przez firmę, do której aplikujesz. Taki wymóg formalny może zdecydować o tym, czy Twoja kandydatura będzie w ogóle rozpatrywana.

Zainteresowało Cię profesjonalne CV? Wykorzystaj przewagę na rynku pracy, zamawiając skuteczny życiorys zawodowy – stworzony przez specjalistów.